DATA VISUALIZATION

DATA VISUALIZATION

“Công nghệ 4.0“, xuất hiện khắp mọi nơi, được nhắc đến trong mọi lĩnh vực: marketing, bán hàng, quản trị nhân sự, tài chính ngân hàng… Mọi ngành đều được áp dụng công nghệ, số hóa.
Như thế, với sự thay đổi này thì DATA là một trong những nền tảng sẽ phát triển theo công nghệ mới.
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà