KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Problem Solving Skills

Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem Solving Skills)

Là một kỹ năng tổng hợp của quá trình xác định, đánh giá và phân tích các vấn đề hay tình huống phát sinh ngoài ý muốn trong công việc hoặc cuộc sống để đưa ra những giải pháp xử lý tối ưu nhất