NEGOTIATION TO WIN

NEGOTIATION TO WIN
——-***——
Khổng tử nói rằng “Bằng ba phương pháp chúng ta có thể học sự khôn ngoan:
– Thứ nhất, bởi sự quán chiếu, đó là cao quý;
– Thứ hai, bằng cách bắt chước, đó là cách dễ nhất;
– Và thứ ba là bằng kinh nghiệm, đó là cách cay đắng nhất.”
Bạn có thể thất bại 7 lần trong một cuộc đàm phán nhưng không lý gì sau 7 lần đấy bạn không tự nhận biết được MÌNH đã sai ở đâu?
Điều thứ 3 bất cứ thành công nào đều sẽ được đúc kết bằng kinh nghiệm hay hơn nữa là bằng những thất bại trước đó.
NEGOTIATION TO WIN
NEGOTIATION TO WIN
Agape Training & Consulting
Trân trọng