KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP

– Hiểu rõ tầm quan trọng của nâng lực làm việc cốt lõi để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp

– Thay đổi tư duy nhận thức về tác phong của bản thân bắt kịp thời đại mới tạo hiệu ứng cá nhân

– Nắm vững các nghi thức xã giao trong giao tiếp và giao tế đối với đồng nghiệp, khách hàng trong mọi thời điểm