QUẢN LÝ/XỬ LÝ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CÓ TÍNH CÁCH KHÁC NHAU

  • Làm thế nào để luôn chủ động trong một cuộc đối thoại nào đó?
  • Phải làm sao để ứng xử hài hòa trong một cuộc họp, nhất là cuộc họp mang tính chất thảo luận?
  • Cách tối ưu nhất để quản lý học viên người lớn trong một lớp học là gì??!!

Và còn nhiều ứng dụng hơn thế nữa…

AGAPE gửi đến Quý Anh/Chị một số mẹo nhỏ có thể ứng dụng ngay nhằm đáp ứng những mong muốn trên:

Ảnh và bài: Katherine Nhung Phùng