VIETNAM SALARY GUIDE 2023 – BÁO CÁO KHẢO SÁT LƯƠNG

BÁO CÁO LƯƠNG TỪ MANPOWERGROUP (BẢN TIẾNG ANH)

ManpowerGroup Vietnam mới giới thiệu tài liệu về “Khảo sát lương 2023 – Việt Nam” được anh chị em trong lĩnh vực nhân sự đánh giá các kết quả khảo sát lương của MP làm khá sát với thị trường, không chỉ khung lương của HR mà của các ngành khác cũng khá sát (survey chỉ dao động +-20% so với chuẩn trung bình của thị trường) đặc biệt là các vị trí level Manager

Đây là nguồn tham khảo hữu ích khi xây dựng ngân sách lương của 2023.

Tải file tại đây: Vietnam-Salary-Guide-2023_Ver Eng

Thân ái
Agape Training & Consulting